Krav til flexleasing

Kreditgodkendelsen sker normalt inden for 48 timer og foretages af vores finansieringspartner Clevr Car Group

Vores krav til privatpersoner

Kreditgodkendelse
For at lave en gyldig kreditvurdering skal vi bruge følgende:

 • Dine seneste to årsopgørelser fra Skat
 • Dine seneste tre måneders lønsedler
 • Kopi af kørekort/pas og dit gule sygesikringsbevis

Forhåndsgodkendelse
Hvis du kan nikke bekræftende til nedenstående tre punkter, er du som udgangspunkt
godkendt til en leasingaftale med os:

 • Du er ikke registreret i RKI
 • Du/I har en årlig husstandsindkomst over kr. 500.000,-
 • Du ejer fast ejendom

Forsikringsgodkendelse
Som kvalitetsmæssigt stærkt tillæg til vores leasingaftaler tilbyder vi bilforsikring.
Forsikringen kræver:

 • At du er minimum 21 år
 • At du har haft skadefri kørsel de seneste tre år – og at du kan dokumentere det via dit forsikringsselskab
 • At du underskriver en tro- og loveerklæring

Vores krav til virksomheder

Kreditgodkendelse
For at lave en seriøs kreditvurdering skal vi bruge følgende:

 • Virksomhedens seneste to årsrapporter
 • Virksomhedens ejerbog/anpartsfortegnelse
 • ID på den/de tegningsberettigede i virksomheden

Forhåndsgodkendelse
Hvis I kan nikke bekræftende til nedenstående punkter, er virksomheden som udgangspunkt godkendt til en leasingaftale med os:

 • Virksomhedens seneste to offentliggjorte årsregnskaber
 • At virksomheden har en egenkapital 500.000,- kr. eller derover

Forsikringsgodkendelse
Som kvalitetsmæssigt stærkt tillæg til vores leasingaftaler tilbyder vi bilforsikring. Forsikringen kræver:

 • At brugeren af den leasede bil er minimum 21 år
 • At brugeren har haft skadefri kørsel de seneste tre år – og at dette kan dokumenteres via tidligere forsikringsselskab
 • At virksomhedens indehaver/indehavere underskriver en tro- og loveerklæring